Προσθήκη στα αγαπημένα    Εκπτύπωση 


 Ιατρική ευθύνη
Το δικηγορικό γραφείο της Βικτωρίας Κυριακού, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Φράγκων 22, τηλ. 2314 319200, αναλαμβάνει υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, τόσο από πλευράς ποινικής όσο και αστικής αντιμετώπισης, είτε ο εντολέας (πελάτης) είναι γιατρός είτε ασθενής. Ειδικότερα, η ιατρική ευθύνη άπτεται της πλημμελούς ιατρικής συμπεριφοράς, του ιατρικού δηλαδή σφάλματος κατά το διαγνωστικό - θεραπευτικό στάδιο καθώς και το προεγχειρητικό, εγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο. Ιατρική ευθύνη μπορεί να ανακύψει και κατά το προγεννητικό στάδιο (στάδιο πριν τη γέννηση, κατά τη διάρκεια της κύησης), στην περίπτωση των σφαλμάτων κατά τον προγεννητικό και προεμφυτευτικό έλεγχο. Περαιτέρω, ιατρική ευθύνη θεμελιώνεται και σε περιπτώσεις παραβίασης του ιατρικού απορρήτου, παραβίασης δηλαδή της υποχρέωσης τήρησης εχεμύθειας του ιατρού για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά τον ασθενή ή τους οικείους του.

Η ποινική ιατρική ευθύνη, στα πλαίσια της οποίας ο νόμος προβλέπει την επιβολή ποινών, προσδιορίζεται κατά βάση από τις διατάξεις των άρθρων 302 περί ανθρωποκτονίας από αμέλεια και 314 ΠΚ περί σωματικής βλάβης από αμέλεια. Σε περιπτώσεις ανεπίτρεπτης διακοπής της κύησης τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 304 παρ. 2 ΠΚ, ενώ σε περιπτώσεις πρόκλησης σωματικής βλάβης σε έμβρυο ή νεογνό, εφαρμόζεται το άρθρο 304Α ΠΚ. Παράλληλα, η παραβίαση ιατρικού απορρήτου, ως αξιόποινη πράξη που θεμελιώνει ποινική ιατρική ευθύνη, προβλέπεται στο άρθρο 371 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, το οποίο καθιερώνει την υποχρέωση τήρησης ιατρικού απορρήτου.

Η αστική ιατρική ευθύνη προσδιορίζεται από την αδικοπρακτική ευθύνη των άρθρων 914 επ. ΑΚ. καθώς και την ενδοσυμβατική ευθύνη των άρθρων 361 επ. ΑΚ. Έτσι, ο ζημιωθείς ασθενής μπορεί να αξιώσει με αγωγή την αποζημίωσή του για τη ζημία που υπέστη, αλλά και την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, ή σε περίπτωση θανάτου η οικογένεια του θύματος μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης. Ειδικά για τις περιπτώσεις παραβίασης ιατρικού απορρήτου, η αστική ιατρική ευθύνη προσδιορίζεται κατά βάση από το άρθρο 57 ΑΚ, περί του δικαιώματος στην προσωπικότητα αλλά και από το άρθρο 932 ΑΚ, περί αποκατάστασης της ηθικής βλάβης. Έτσι, ο ζημιωθείς ασθενής μπορεί να ασκήσει αγωγή για παύση της αποκάλυψης και παράλειψής της στο μέλλον, καθώς και για την ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης.

Απόδοση μισθίου | Αρθρο 99 – Διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων | Διαζύγιο | Διαταγή πληρωμής | Διατροφή | Επιμέλεια παιδιών | Ιατρική ευθύνη | Ναρκωτικά | Τροχαία | Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ρυθμίσεις οφειλών | Φοροδιαφυγή | Χρέη στο Δημόσιο
αρχική | βιογραφικό | υπηρεσίες | συνεργάτες | συμβουλές | πώς θα έρθετε | επικοινωνία | sitemap
designed and developed by intersoft